ОТКРИТА ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ СЕ ПРОВЕДЕ .В ДГ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ФИЛИАЛ
Медиа:

Пред родители и колеги г-жа Катя Кирилова изнесе открита практика с децата от 1 група „Усмивка“ по Образователно направление „Български език и литература“. Темата на обучаващата ситуация беше „Зайо Байо, гледай тук“. Под формата на игри учителката реализира образователни задачи свързани с граматически правилната и свързаната реч. Децата научиха игра с пръсти за Зайко и затвърдиха названията на зеленчуците. Малките деца вече имат изградени навици за учене и показаха богати знания по темата.

 

Източник: ДГ „Васил Левски“