Методическа сбирка на областно ниво се проведе в ДГ “Васил Левски“ в днешния празничен 14 февруари
Медиа:

На 14 февруари в ДГ “Васил Левски“ гр. Свищов се проведе открита практика с образователно направление физическа култура по естествено приложна двигателна дейност.
За първа година в град Свищов домакин на събитието беше детска градина “Васил Левски“, а участниците бяха децата на учебното заведение. Децата показаха различни умения: надграждане, съобразителност, внимание, наблюдателност, гъвкавост и отлична двигателна култура.
Участниците бяха разделени на две възрастови групи: втора (4-5 годишни) и трета (5-6 годишни). Темата на методическата сбирка бе „Двигателната активност в педагогическата ситуация по образователно направление „Физическа култура“.
Началото поставиха втора група на отбор “Лъвчета“, проведено от техния възпитател Ася Любенова. Децата изпълниха три възложени задачи с образователен, оздравителен и възпитателен характер. Показани бяха изтеглянето по пейка в легнало положение, прескачане на препятствие с два крака, хвърляне в цел, движения по стълба и провиране през обръч. Стимулиране на физическа активност, развиване на физическите качества издръжливост, бързина, гъвкавост. Закаляване на детския организъм. Възпитаване на организираност и съобразителност, спазване на правила, работа в екип и положително отношение към спорта, като фактор за добро физическо здраве.
Втори бяха отбор „Усмивки“ от трета група с техния учител Севдалина Линкова. Децата бяха разучили отлично ходене по пейка с предмет в ръце, затвърдени бяха бягане в зиг-заг, лазене от колянна опора с провиране през тунел, вземане и оставяне на предмет.
Основната цел на практиката беше упражняване на овладени в предходни ситуации естествено-приложни движения, чрез комбинирането им в игри. Стимулиране на познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателна дейност. Формиране на познавателно отношение и двигателно умение за ходене по пейка с предмет на ръце. Развиване на функционалните възможности и съгласуване на движенията с партньор.
На сбирката присъстваха старши експерт “Предучилищно възпитание“ при РУО – В.Търново г-жа Екатерина Миновска, председателят на комисията по образование при Общински съвет Свищов г-жа Цветанка Кирова, ст.експерт „Предучилищно възпитание“ при звено “Други дейности по образованието“ при Община Свищов, г-жа Ивана Димова, г-жа Петя Стойнева – технически организатор, над 30 учители и директори от областта.
Директорът на ДГ“Васил Левски“ Антония Матова поздрави младите си колеги като им пожела да са все така всеотдайни, креативни и обичащи децата. Присъстващите също изказаха адмирациите си към децата и учителките за представените открити практики, за професионализма и високата методическа подготовка.
Практиката завърши със символични и мотивиращи подаръци за децата от името на кмета на община Свищов господин Генчо Генчев.