ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“ СЕ ПРОВЕДЕ В ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“
Медиа:

С интересни и образователни игри, насърчаващи активното слушане и включване на децата в процеса по намиране  на решение,  г- жа Валентина Флорева- старши учител в четвърта възрастова група “Калинки” при ДГ “Калина Малина” изнесе открита практика пред колеги  по образователно направление “Математика” на тема “Броене до седем”.

 

Галерия