Откриване на изложбата „Българийо, аз всичко тебе дадох…“
Медиа:

Днес в Художествената Галерия „Николай Павлович“ град Свищов бе открита изложбата „Българийо, аз всичко тебе дадох…“, посветена на 170 години от рождението на Иван Вазов, част от празниците „Свищовски лозници2020“. Гостува Националния литературен музей – София.