Отличното представяне на ученици от СУ „Николай Катранов“ в  ХXII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Ученици от СУ „Николай Катранов“ спечелиха ПЪРВО и ВТОРО МЯСТО в ХXII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на Фондация „Еврика“. След направените експертни оценки, защита на авторски идеи и обсъждане по всяко от тематичните направления, специализираното жури, под ръководството на доц. д-р Таня Иванова, класира участниците и присъди награди, както следва: • Първо място – диплом и предметна награда на Белослава Анатолиева Тодорова от XI б клас за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”;
• Второ място – диплом и предметна награда на Константин Петров Тодоров от VIII а клас за научна разработка и технически експерименти на тема: „Космически апарати, работещи на принципа на деформирането на време-пространството“.
Ръководител на учениците бе г-жа Елена Илиева, старши учител по физика и астронимия.