Отменена е грипната епидемия и въведените противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново

Поради снижаване на заболяемостта от грип и ОРЗ от 224,70 на 10 000 души население до 82,63 на 10 000 души население за периода на обявената грипна епидемия от 24.01.2020 г. до 07.02.2020 г., оценена чрез системата за сентинелно наблюдение, считано от 10.02.2020 г., със Заповед № РД-01-27/07.02.2020 г.  на директора на РЗИ – Велико Търново е отменена грипната епидемия и въведените със Заповеди №№ РД-01-19/24.01.2020 г. и РД-01-21/20.01.2020 г. противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново.