Отново катрановци са сред най-добрите
Медиа:
86 място за СУ „Николай Катранов“ в Топ 1000 на гимназиите в България според средния резултат от ДЗИ 2020!
4 място в област Велико Търново със среден резултат от матурите Много добър 5.00, след великотърновските училища ЧПГ „Аркус“ (5.51), ПМГ „Васил Друмев“ (5.26), ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ (5.20).
Поздравления, Випуск 2020!
По информация на: СУ „Николай Катранов“