Отваря пункта за раздаване на храна на детска млечна кухня в град Свищов

Млечна кухня към община Свищов възобновява своята дейност

При строго спазване на противоепидемичните мерки и всички хигиенни изисквания, от 18.05.2020 г. (понеделник), Млечна кухня към община Свищов, намираща се на ул. „Княз Борис I“ № 36, ще възобнови своята дейност.
Молим гражданите да се придържат към спазване на всички указания и мерки, взети от Министъра на здравеопазването, съгласувани с РЗИ, с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите.
Препоръчваме на ползвателите на услугата да спазват указанията за поведение и мерките за превенция, и да се засили дезинфекционния режим.

Призоваваме за високо ниво на отговорност по отношение на личното и общественото здраве!