ОУ „Св. св. Кирил и Методий „, с. Морава  се включи в кампанията на „Еко Партнърс България“ за разделно събиране на отпадъци
Медиа:

На 23.10.2020г. ОУ „Св .св . Кирил и Методий „, с. Морава се включи в кампанията на „Еко Партнърс България“ АД за разделно събиране на отпадъците.
Учениците от начален и прогимназиален етап се запознаха с предоставените видео материали и придобиха знания за раздерно събиране на отпадъците.
Училището разполага с контейнери за разделно събиране на отпадъци и учениците всекидневно ги използват.
Създадената група за занимания по интереси „Приятели на природата“ организираха акция за събиране на пластмасови капачки за рециклиране в която се включиха всички.