ПАРТНЬОРСТВО НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ С РАБОТОДАТЕЛИ В ГРАД СВИЩОВ

На реални работни места, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе онази част от производствената практика на дванайсетокласниците на Търговската гимназия, спец. “Икономическа информатика”, която бе официално разрешена присъствено от министерските разпоредби. Работодателите – партньори на училището, бяха осигурили нужните условия за пълноценна работа и обучение на младите хора. Всяка фирма предложи на стажантите допълнителна информация за специфичната си дейност и ги въведе в характерните за нея софтуерни и хардуерни технологии.

Учениците имаха свои конкретни задачи, дадени от водещия учител Теодора Спасова, пряко свързани с подготовката за държавните изпити за придобиване на професионална квалификация по професия “Икономист-информатик”.

“Зоната Инвест” ООД е фирма с утвърден авторитет в града и с дългогодишни традиции в доставянето на интернет услуги. За учениците-информатици интерес представляваха мрежовите технологии, с които се запознаха на практика.

“Нетекспрес” ЕООД – Свищов, въведе младежите в същността на логистиката и куриерските услуги. Г-жа Теменужка Тончева активно участва в провеждането на държавните изпити за професионална квалификация в Търговската гимназия. Те също осигурява и работни места за нейни бивши стажанти – ученици на ПДТГ, за времето на тяхното обучение във ВУЗ.

Г-н Владимир Петров, управител на фирма “Холборн” ЕООД, отдели доста от времето си в практически съвети и дискусии със своите стажанти. Запозна ги със същността на хотелиерския бизнес и искания софтуер за ръководенето му, начините за оптимизиране на бизнеса с помощта на уеб технологиите и др. Г-н Петров е председател на Обществения съвет на Търговската гимназия, избран от квотата на работодателите, и неговата фирма е един от партньорите на училището в дуалното обучение на ученици.

“Реклами Братов – Даниела Братова” ЕООД предостави работно място за една ученичка, като г-жа Братова подпомагаше нейното обучение в областта на дизайна, заедно обсъждаха идеи и твориха в различни графични среди.

“Спленд Дизайн” ЕООД е специализирана в уеб дизайна фирма, която осигури работа на специалисти по уеб програмиране за създаване на сайтове за клиенти от страната и чужбина. Бившият възпитаник на Търговската гимназия, сертифицирал се преди няколко години пред фирма Adobe за професионално владеене на програмата PhotoShop – Кристиян Русев, към момента също работи във фирмата-партньор и помагаше със съвети в дизайна за обучението на настоящите ни ученици. Г-н Михаил Николаев – управител на “Спленд дизайн” ЕООД, разшири на практика познанията на момчетата върху уеб програмирането.

Благодарим на всички работодатели за съдействието и времето, което отделиха на учениците, за да подпомагат професионалното им израстване!