Първа копка за изграждане на многофункционална спортна площадка
Медиа:

На 14.05.2019 г. в двора на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов беше направена първата копка по проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка“ на „Красива България“, подаден от община Свищов. С Решение №1 от 19.02.2019 г. Управителният съвет на проект „Красива България“ одобри за финансиране и реализация проектно предложение на община Свищов на обща стойност 191 489,00 лева.
Наличието на добра материално-техническа инфраструктура, подходящи оборудвани съоръжения ще допринесат за популяризиране на спорта, както и за осмисляне на свободното време на всички ученици.
Настоящото проектно предложение ще допринесе за подобряване на материалната база СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов и качеството на предлаганата образователна услуга.
Церемонията беше открита от Фанфарен оркестър „Акорд“ при СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов. Кметът на община Свищов Генчо Генчев представи накратко проекта, поздрави спортните отбори на училището и им пожела успехи в бъдещите изяви. Той подчерта, че е от изключителна важност сформираните спортни клубове, които постигат високи резултати да бъдат осигурени с подходящи зони за тренировка с оглед създаване на материална среда, която да подпомага, а не да ограничава развитието на потенциала на младите спортисти. Директорът на СУ „Димитър Благоев“ Цветанка Кирова изказа благодарности към община Свищов и по стара българска традиция плисна менче вода със здравец, за успешното реализиране на проекта.
 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – Свищов