Първа награда за СУ „Николай Катранов“ в Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците” СОК „Камчия“
Медиа:

Първа награда за СУ „Николай Катранов“ град Свищов в Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците” СОК „Камчия“ 30.08.2020г. Сърдечна благодарност изказва училищното настоятелство и ръководстото на  СУ „Николай Катранов“ за оказаната  подкрепа както и на отдел “ Образование“ към Община Свищов.