Първенец в Национално състезание по компютърно моделиране от СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов
Медиа:

Ученикът Виктор Ярославов Асенов от IV-ти „б“ клас постигна отлични резултати (Отличен 5,92) в Националният кръг на Националното състезание по Компютърно моделиране!
Националното състезание по компютърно моделиране се провежда в три кръга –общински, областен и национален.
То се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи със средствата, които се изучават в III и IV клас в предмета Компютърно моделиране от общообразователната подготовка. Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на
допълнителни материални и електронни пособия, освен определените среди за работа.
Виктор трябваше да разработи анимиран проект, със средствата на програмата за програмиране Scratch (Скрач). Подготвен от г-жа Маринела Антонова и г-жа Валентина Русанова, Виктор се справи перфектно и ние му пожелаваме много бъдещи успехи, в света на програмирането!

По информация на: СУ „Димитър Благоев“