ПДТГ „Д. Хадживасилев“ще представи Свищов в изложба на културно и историческо наследство на България и Румъния

Изложба представя културното и историческо наследство на България и Румъния в пограничния дунавски регион. Експозицията включва 3D макети с индивидуално звуково и визуално описание. От България са представени трансграничен модел на католически храм, „Свети Йосиф“ – село Бардарски геран; къщата на Дина Бабиш, бивше румънско консулство, в Русе; Държавната търговска гимназия – Свищов; бившето румънско училище, сега Художествена галерия – Тутракан; скалният манастир „Св. Димитър Басарабовски” – с. Басарбово; бившият румънски съд, сега Художествена галерия – Добрич; Панорама „Епопея” – Плевен; Регионален исторически музей – Плевен и Историческия музей – Видин. Представените обекти от Румъния са църквата на манастира Дервент, село Галица, окръг Констанца, църквата „Св. Никола“ в Констанца; Кралският дворец в Констанца; манастир Водица в Оршова; църква „Св. Николай“ в Истриа; паметник на независимостта в Турну Магуреле; Капела Стела Марис от Витанещи, Александрия; мостът на Константин в Корабия, окръг Олт и Музеят на изкуството и етнографията в Калафат, окръг Долж. Изложбата е в рамките на проект „Дунав-река с много обща история“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейският фонд за регионално развитие” по Програма „Интеррег V-A Румъния- България“.