По НП „Иновации в действие“ Свищовска професионална гимназия “ Алеко Константинов“ беше домакин на ученици и учители от Професионална гимназия по земеделие- Завет и  Професионална гимназия „Професор д-р Асен Златаров“ – Видин
Медиа:

По НП „Иновации в действие“ Свищовска професионална гимназия “ Алеко Константинов“ посрещна ученици и учители от Професионална гимназия по земеделие „Климент Тимирязев“ – Завет и Професионална гимназия „Професор д-р Асен Златаров“ – Видин.
В първия ден на посещението си гостите посетиха къщата – музей „Алеко Константинов“, Античния римски град Нове и местността Паметниците.