„ПО СТЪПКИТЕ НА ЩАСТЛИВЕЦА“:  СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС

СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

на тема

„ПО СТЪПКИТЕ НА ЩАСТЛИВЕЦА“

1. Цели на конкурса: да се засили интересът на учениците към живота и делото на Щастливеца; да се насърчат учениците да развиват творческия си потенциал; да се формират нравствени и етични нагласи; да се стимулира въображението и даде възможност за изява на самостоятелно мислене и творческа индивидуалност; да се приобщят младите хора към европейските културни ценности.

Конкурсът ще се проведе в две категории: „Изразително четене на откъс от Алекова творба по избор“ и „Мултимедиен продукт /презентация или клип/“

2. Възрастови групи:

първа възрастова група – от V до VII клас;

втора възрастова група – от VIII до XII клас.

3. Категория „Изразително четене на откъс от Алекова творба по избор“.

3.1. Условие за участие – изпратете свой видеозапис с изразително четене на Алекова творба във формат .mp4 или .avi.

3.2. Критерии за оценяване:

– правилно и изразително произнасяне на думите;

– уместни паузи и промяна на интонацията според текста;

– скорост на четене и подходяща дикция;

– изговор с подходяща градация на различните по вид изречения.

4. Категория „Мултимедиен продукт /презентация или клип /“

4.1. Технологични критерии за Power Point презентация:

– единен дизайн на слайдовете и уместно подбран фон;

– хармонично съчетаване на текст и графични елементи;

– четивност на текста по отношение на размер, шрифт, цвят, фон и пр.;

– подходящо музикално оформление и звукови ефекти;

– умерено използване на ефекти;

– обем: 15-20 слайда.

4.2. Технологични критерии за видеоклип /във формат .mp4 или .avi/

– атрактивно подбрани и съединени видео фрагменти в цялостен клип;

– заглавие в началните кадри и указание за авторство във финала;

– подходящи надписи в хода на протичането на клипа;

– подходящ музикален фон и умереност на ефектите;

– изработено с лицензиран видеоредактор;

– времетраене 5 – 10 минути.

4.3. Съдържателни критерии за презентация или клип: придържане към темата, убедителност, оригиналност, последователност на изложението, яснота на посланието.

Най-добре представилите се ученици ще бъдат номинирани, а наградите на класираните на първо, второ и трето място ще бъдат връчени на официална церемония на 13.01.2021 г. или поради условията на епидемичната обстановка ще бъдат изпратени по куриер.

Очакваме Вашите клипове и презентации до 10.01.2021 г. на e-mail: lps_svishtov@abv.bg

Моля, произведенията Ви да са придружени с данни за контакт. С изпратения материал Вие декларирате , че не нарушавате закона за авторското право и сродните му права.

По информация на : СПГ „Алеко Константинов“