По-високи заплати във висшите училища
Медиа:

В бюджета за догодина ще се предвидят 50 млн. лева за увеличението
„50 милиона лева ще осигурим с бюджета за 2021 г. за увеличение на заплатите на преподавателите в университетите“, обяви министър-председателят Бойко Борисов по време на среща с ръководството на Съвета на ректорите. В нея участват вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. На срещата е акцентирано, че образованието е основен приоритет на правителството, което се потвърждава и от осигуреното увеличение на средствата за възнагражденията на преподавателите във висшите училища. Обсъденото увеличение е във връзка с изменението на Закона за висше образование от февруари тази година, съгласно което Министерският съвет ще определя минималната заплата за академичната длъжност „асистент“. Това ще се отрази на възнагражденията и за останалите академични длъжности. Премиерът Борисов е категоричен, че преподавателите в университетите са темелът, върху който стои висшето образование. И добавя, че в
момента се обсъжда използването на допълнителни средства от европейски програми в полза на сектора. На срещата е отбелязано още, че през последните две години правителството е повишило значително заплатите на учителите и осъществява важни за сектора реформи. Ректорът на Софийския университет и председател на Съвета на ректорите проф. Анастас Герджиков определи увеличението
на заплатите на преподавателите като решителна стъпка. „Това е най-голямото увеличение на бюджета за висше образование и е най-голямото увеличение на заплатите във висшето образование поне от 30 години“, изтъква той. „Работим много добре с ректорите. Приехме закон, който доведе до значителна реформа. Държавата и висшите училища са в пълен синхрон“, коментира министър Красимир Вълчев.

Източник: В. „Аз-буки“