Почина доайенът на Свищовската академия проф. д. ик.н. Петко Петков

На 95-годишна възраст (на 20.11.2020 г.) в гр. София почина доайенът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – проф. д. ик.н. Петко Петков.
Петко Иванов Петков е роден на 07.12.1924 г. в с. Градешница, община Криводол, област Враца в семейство на трудолюбиви и честни хора. Завършва начално образование в родното си село, а средно в гр. Враца и София. Отбива първоначално военната си служба в София, след което служи и на други места в страната. Завършва висшето си образование във ВИИ „К. Маркс“, днес УНСС, през периода 1951-1956 г., специалност „Политическа икономия“. Непосредствено след това работи като лектор и за кратко като счетоводител в гр. Своге. Там среща и жената на своя живот, като на 13.07.1957 г. сключва брак със своята единствена и обичана съпруга Стефка Петкова.
През 1958 г. проф. Петков кандидатства и е приет за асистент по „Политическа икономия“ в тогавашния ВФСИ „Д. А. Ценов“ Свищов, днес Стопанска академия, където е приет през м. януари 1959 г. В катедрата той работи до пенсионирането си през 1991 г. като първоначално води упражнения, а в последствие чете лекции по Политическа икономия и Икономически учения. През 1961 г. написва дисертация на тема „Резерви за снижаване на себестойността на продукцията в хранително-вкусовата промишленост“, която почти цялата, в размер на 120 страници от общо 200, публикува в „Годишника на ВФСИ“. През 1963 г. той успешно защитава своята дисертация пред ВАК в София и получава научната степен „кандидат на икономическите науки“. През 1967 г. му е обявен конкурс за доцент и след представяне на необходимите публикации той е избран за такъв.
От 1972 г. до пенсионирането си през 1991 г. проф. Петков е ръководител на катедра „Политическа икономия“. Става научен ръководител на много аспиранти, т.е. докторанти, които извежда до успешна защита, а част от тях остават на работа в катедрата като асистенти. Благодарение на него катедрата се разширява и натрупва научен и преподавателски капацитет. Той я превръща в една от най-големите и престижни катедри в Академията през останалите години.
През 1975 г. (тогава все още доцент), той защитава научната степен доктор на икономическите науки, а през 1977 г. му е присъдено и научното звание професор. Проф. Петков работи в Свищовската академия в продължение на 33 години и се пенсионира през 1991 г. Има издадени много на брой статии, студии, монографии както в страната, така и в чужбина. След пенсионирането си обаче той не прекратява връзките си с Академията. Продължава да работи в нейна полза на граждански договор като научен ръководител на специализанти, дава научни и бизнес консултации, прави бизнес оценки, изявява се като много успешен мениджър на научните списания, издавани от Академично издателство „Ценов“ и привлича доста средства за тяхната издръжка, което е добра основа за съществуването им и до днес.
Освен като учен и преподавател, проф. Петков бе ангажиран сериозно и с активна обществена дейност. Той е основател и председател на Граждански комитет за продължаване строителството на АЕЦ „Белене“ и на Алумни клуб на преподавателите – ветерани в Стопанската академия. Известен бе със своите хобита лов, риболов, нумизматика. Обичаше да се занимава със земеделие, увличаше се по туризма, имаше афинитет към литературата и театъра. Двамата му сина са осъществени като хора на изкуството, работещи като режисьори и актьори в театъра и киното.
Преди близо една година, проф. д.ик.н. Петко Петков отпразнува 95-ата си годишнина в свищовската Алма матер с представяне на мемоарната си книга „Времена“ (Живот през три епохи). Поклон и светъл път проф. Петков!

По информация на: СА „Димитър Апостолов Ценов“