Почина проф. д-р Поля Ангелова – зам.-ректор НИДРК на СА „Д. А. Ценов”

На 60-годишна възраст (на 28.03.2021 г.) почина заместник-ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и дългогодишен ръководител на катедра „Статистика и приложна математика” – проф. д-р Поля Ангелова.
Поля Георгиева Ангелова е родена на 30.12.1960 г. в гр. Свищов. Средното си образование получава в Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” в гр. Свищов през 1979 г. През 1984 г. завършва ВФСИ „Д. А. Ценов” – Свищов, специалност „Финанси и кредит”. През 1987 г. постъпва като асистент по статистика в катедра „Математика и статистика”, от 1995 г. е главен асистент, от 2009 г. е доцент и от 2013 г. е професор. През периода 18.07.2011 г. – 01.06.2020 г. е ръководител на катедра „Математика и статистика”, а от 04.03.2020 г. е зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите” на СА „Д. А. Ценов” – Свищов.
Проф. д-р Поля Ангелова е зам.-главен редактор на Алманах „Научни изследвания” и през годините е член на редакционните съвети на списанията „Народностопански архив”, „Диалог”, „Икономика 21” и Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” в Стопанската академия, списание „Статистика” на Националния статистически институт, Годишник на Икономически университет – Варна, Международното научно списание „Modern Scientific Researches” и други издания в страната и чужбина. Проф. д-р Поля Ангелова е член на Научно-експертния съвет към НСИ и член на Съюза на учените в България – клон Свищов.
Професор Поля Ангелова е разработила и водила курсове от лекции по „Основи на статистиката”, „Аграрна статистика”, „Социална статистика”, „Статистика на отраслите”, „Регионална статистика”, „Статистически информационни системи”, „Финансова статистика”, „Застрахователна статистика”, „Статистически методи в емпиричните социологически изследвания”, „Макроикономическа статистика” и др. Проф. Поля Ангелова е автор на голям брой научни публикации – 4 монографии, 14 студии, 18 статии, 38 научни доклади, 17 учебници и 9 учебни помагала у нас и в чужбина.
На 30 март 2021 г. (вторник) във фоайето на Факултетски корпус, от 10:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде уреден кът с книга за съболезнования, чрез която всички желаещи могат да се простят с проф. Поля Ангелова. Във връзка с епидемичната обстановка, са предприети нужните противоепидемични мерки и е осигурен еднопосочен коридор за посетителите.