ПОКАНА Кръгла маса на тема: „Европейският преход към кръгова икономика – приложение в България“
ПОКАНА
за участие в кръгла маса на тема:
„ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА – ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ“
30 октомври 2020 година, 11 часа
Заседателна зала „Ректорат”, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов
Екипът на научноизследователски проект №6-2020 „Европейският преход към кръгова икономика – приложение в България“ отправя ПОКАНА за участие в кръгла маса към преподаватели, докторанти, студенти, изследователи и практици за дискусия по проблемите на кръговата икономика.
Основната цел на проекта е да се изучат добрите европейски практики в областта на кръговата икономика, насочени към създаването на производствена система от затворен цикъл, с минимално използване на ресурси и създаване на отпадъци, замърсяване и въглеродни емисии, и тяхното приложение в бизнеса и начина на живот в България.

Ръководител на проекта:
Проф. д-р ик. н. Таня Горчева: t.gorcheva@uni-svishtov.bg

Покана за кръглата маса на български може да изтеглите ТУК
Плакат за кръглата маса на български може да изтеглите ТУК
Покана за кръглата маса на английски може да изтеглите ТУК
Плакат за кръглата маса на английски може да изтеглите ТУК