Покана  за участие в информационна среща на тема „Райският газ и последствията от употребата му  при подрастващите

ПОКАНА

за участие в информационна среща на тема

„Райският газ и последствията от употребата му  при подрастващите“

 

 

На 14.11.2022 г. (Понеделник)  Община Свищов и Общински младежки център организират информационна среща на тема „Райският газ и последствията от употребата му  при подрастващите“.

Лектори на срещата ще бъдат г-жа Божена Гецова и г-жа Нина Тодорова – медицински сестри в ОУ „Филип Сакелариевич“, СПГ „Алеко Константинов“ и СУ „Николай Катранов“.

Каним родители, ученици, учители и всички, които са пряко или косвено засегнати от проблема.

Събитието ще се проведе в зала 1 на Община Свищов от 17:15ч.

 

Информационната среща е част от инициативите на Общински младежки център – Свищов, организирани във връзка с неформалното обучение на тема „Борбата със зависимостите при децата”. Центъра е създаден в изпълнение на дейностите по проект на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов” Договор BG05M9OP001-2.056-0015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).