Покана за участие в информационна среща със студентите задочна форма на обучение
АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО
кани
всички студенти в задочна форма на обучение да участват вИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 
по повод началото на очните занятия на новата 2020-2021 учебна година и разясняване на основните моменти в актуализирания Правилник за организацията на учебния процес в СА „Д. А. ЦЕНОВ”
График на провеждане на Информационната среща:
  • II курс – 01.09.2020 г. (вторник) от 11.00 часа в аула „Проф. Д. Бъров“ (аудитория 1, Ректорат).
  • IV курс – 02.09.2020 г. (сряда) от 11.00 часа в аула „Проф. Д. Бъров“ (аудитория 1, Ректорат).
  • I курс – 14.09.2020 г. (понеделник) от 11.00 часа в аула „Проф. Д. Бъров“ (аудитория 1, Ректорат).
  • III курс – 15.09.2020 г. (вторник) от 11.00 часа в аула „Проф. Д. Бъров“ (аудитория 1, Ректорат).
По информация: СА „Д. А. ЦЕНОВ”