ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ И КОНКУРСИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СВИЩОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА  „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2022“

Във връзка с отбелязване на  „Седмица на гората – 2022“ ТП „ДГС – Свищов“ обявява следните

КОНКУРСИ:

1. Конкурс за детска рисунка на тема „Аз и гората“

Рисунките ще бъдат оценявани и класирани в четири възрастови категории:

  • Категория от Първа до Четвърта група детска градина;
  • Категория от Първи до Четвърти клас;
  • Категория от Пети до Осми клас;
  • Категория от Девети до Дванадесети клас.

Рисунките трябва да бъдат във формат А4. Няма ограничения относно използването на техники, материали и стилове.

Към всяка рисунка, по приложим начин, следва да са посочени трите имена на автора, възраст, наименованието на детската градина и групата или училище и клас, както и телефонен номер за връзка.

 

2 Фотоконкурс на тема „Аз и гората“

Фотографиите ще бъдат оценявани във една възрастова категория, а именно:

  • Категория от Пети до Дванадесети клас.

Фотографиите могат да бъдат в електронен формат, отпечатани на фотографска или друг вид хартия или представени по друг, позволяващ оценяване, начин. Към всяка фотография, по приложим начин, следва да са посочени трите имена на автора, възраст, наименованието училището и класът, както и телефонен номер за връзка.

 

Всеки участник може да представи неограничен брой творби във всяка категория.

Творбите следва да бъдат изпратени на адрес: гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2А или представени на място отдел „Образование“ сградата на Финансов отдел (зад Районен съд – Свищов).

За повече информация: тел.: +359889251516, e-mail: obrazovanie@svishtov.bg

 

Краен срок за получаване на творбите: 24.03.2022, 16:00 часа.

Творби представени след изтичане на крайния срока няма да бъдат приемани и оценявани.

Наградените ще бъдат уведомени в персонален телефонен разговор  и ще бъдат поименно обявени на сайта: www.svishtov.bg; www.obrazovanie-sv.bg и на Facebook страницата на Образование в Свищов.

Официалното награждаване ще се състои на 06 април 2022 година.

 

ИНИЦИАТИВИ:

1. Беседа на тема професия „Лесовъд“ с клубовете по екология към училищата.

Заявки за организиране и участие  може да подавате на електронна поща obrazovanie@svishtov.bg или на телефонен номер +359 889251516.

 

2. Безвъзмездно предоставяне на фиданки от летен дъб.

ТП „ДГС – Свищов“ ще предостави безвъзмездно фиданки  Летен дъб на учебни заведения, детски градини и граждани.

Желаещите да получат фиданка следва да подадат писмена заявка, в която да са посочени данни да контакт, а именно: наименование на детската градина/учебното заведение/ физическото лице; адрес и телефонен номер за контакт.

Заявки за получаване на фиданка може да подавате на електронна поща obrazovanie@svishtov.bg или на телефонен номер +359 889251516.

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook