ПОКЛОН ПРЕД ДАРИТЕЛЯ ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ!

137 години от смъртта на Димитър Хадживасилев. Един човек, който е обичал Свищов като роден град, макар и никога да не е стъпвал в него. Голямо сърце, далновидност и родолюбие, събрани в едно! Дарителят умира на 7 януари 1884 година, в Букурещ. Поклон пред делото и паметта му!

Източник: ПДТГ „Димитър Хадживасилев“