Поощрителна награда за СУ „Николай Катранов“ от Националната  конференция по физика
Медиа:

Учители и ученици от СУ „Николай Катранов“ участваха в 47-мата Национална конференция по въпросите за обучението по физика.

Форумът се проведе от 4 до 7 април 2019 г. във Велико Търново. Темата на конференцията бе „Интегрален подход в обучението по физика“.

Над 130 участници от цялата страна се включиха в симпозиума и работиха разделени  в три секции: „Висше образование“, „Средно образование“ и „Младежка секция“.

Участници с доклад в направление „Интегрален подход в научни и образователни проекти“ бяха старши учителите от СУ „Николай Катранов“ г-жа Елена Илиева и г-жа Йорданка Илиева, които представиха доклад на тема „World wide data day в СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов“.

В рамките на конференцията се проведе специализираната Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема: „Структура на материята“. В нея достойно представиха СУ „Николай Катранов“ учениците Християн Диянов Димитров от XII а клас, Любомира Петкова Димитрова от XI а клас и Любослав Недялков Лесичков от XI а клас, като Любомира Димитрова бе отличена и с Поощрителна награда за своята разработка „Живата клетка като кондензатор“.

 

 

По информация на СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов