ПОРЕДЕН МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ПДТГ ,,ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“
Медиа:

В традиция за ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“ се превърна реализирането на международни проекти по европейската програма Еразъм +. За пореден път ученици и учители получават възможност да развиват своите умения и компетентности в международна среда.

В периода от 19 март до 2 април 2023 година група от 7 ученици професия „Спедитор-логистик“ с ръководител Альоша Кушлов, проведоха своя практически стаж в италианския град Римини. Международната мобилност се реализира по проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000071287 „Заедно за по-високо качество в професионалното образование чрез европейски опит” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“.

В град Римини учениците бяха разпределени от нашия италиански партньор Sistema Turismo да стажуват във фирми от сферата на спедицията и логистиката. По този начин получиха възможност да придобият опит и да развиват своите умения и компетентности по професия ,,Спедитор-логистик“ в международна среда, което е в релевантна връзка и с целите на проекта. По време на стажа дейностите на учениците бяха оценявани от техните наставници и наши партньори от Sistema Turismo.

Общуването на английски език беше чудесна възможност за учениците да развиват и своите езикови умения.

В почивните дни нашите партньори от Sistema Turismo бяха организирали културна програма, включваща посещение в най-малката държава в Европа – Сан Марино. Посещението съвпадна с националния празник на страната, честван като Ден на демокрацията. Учениците получиха знания за историята, запознаха се с традициите и културните особености на тази малка държава.

В края на стажа те получиха отлични оценки за показаните умения и компетентности от своите наставници.

По този начин успешно приключи поредната международна мобилност на ученици от Търговската гимназия.

 

Източник: ПДТГ “ Димитър Хадживасилев“