ПОРЕДНА ИНИЦИАТИВА НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В ГЛОБАЛНАТА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Медиа:

В третия ден от глобалната седмица на предприемачеството, учениците от клуб за занимания по интереси „Съвременният предприемач в света на бизнеса“ в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов, с ръководител г-жа Здравка Здравкова,  отбелязаха Международния ден на толерантността.
На днешния ден – 16-ти ноември, през 1996 г., на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това понятие: „Толерантност е уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност. За да има толерантност, трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието.“
Изключително любезните домакини от транспортна фирма „Феникс 2″ ООД – гр. Свищов, в присъствието на управителя г-н Кристиян Георгиев, разказаха за пазарните нововъведения, конкретни ситуации от всекидневната практика, както и за това как са започнали кариерата си. Учениците се запознаха с основните стандарти на бизнес етиката, с основните изисквания на трудовото законодателство и с най-важните задължения на всеки коректен предприемач – работодател.

От ПДТГ благодарят на господин Кристиян Георгиев за показаната толерантност!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“