Поредна инициатива от Световната Седмица на парите в СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов
Медиа:

Тази година Световната седмица на парите е от 25-ти до 31-ви март. Темата на инициативата е с глобален слоган „Учи. Спестявай. Печели“. По този повод Клуб по интереси „Млад предприемач“ при СУ „Димитър Благоев“ посетиха СА „Д.А.Ценов“. Срещата бе открита от гл. ас. д-р Петко Ангелов, Алумни координатор на катедра „Финанси и кредит“, който въведе учениците в сферата на висшето образование и даде ценни аргументи за важността на образованието по финанси още от ученическата скамейка. Докторант Димчо Шопов изнесе пред младите предприемачи лекция на тема „Същност и функции на парите. Защита от фалшификации“. По време на лекцията те се запознаха с историческото развитие на парите като платежно средство, както и с методите за защита от фалшификации на българския лев. Особен интерес сред седмокласниците предизвика въпросът с криптовалутите и разликата в тяхната цена. Доц. Пантелеева (ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“) изнесе лекция за „Същността на предприемачеството като икономическа дейност“ и за важността му в рамките на модерната икономика. Учениците научиха и най-важните качествата, свързани с успешното развитие на един икономически агент като предприемач. „Предприемачите не се страхуват да мечтаят. Те знаят, че всички големи постижения започват от една идея, най-напред реализирана в собствените им умове!“ – това научиха и ще следват нашите предприемачи от клуб „Млад предприемач“.

 

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов