ПОРЕДНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ПДТГ В НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО СЧЕТОВОДСТВО
Медиа:

В края на годината ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, участваха в състезания по счетоводство, организирани от висши учебни заведения в България.

На 27 ноември 2021 г. се проведе Националната университетска олимпиада за ученици, чийто инициатор бе Икономически университет – Варна. В секция „Счетоводство“ взеха участие и решаваха индивидуално онлайн тест трима представители от ХІІ-б клас, специалност „Бизнес администрация“, професия „Офис мениджър“ – Биляна Юлиянова Бисерова, Косара Ангелова Гецова и Преслава Руменова Кожухарова. С най-висок резултат е Биляна Бисерова. Оценката, която й се признава при кандидатстване – държавен прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на ИУ-Варна, е Много добър /5,25/. Прекрасно постижение на фона на мащабите на събитието – 325 участници от над 17 гимназии по икономика в страната!

Поздравления за Косара и Преслава, които се включиха и в състезанието по счетоводство на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Надпревара също с немалък брой  участници – 110 от 32 града в България. Във връзка с отбелязване на 85 години от създаване на Свищовското висше училище и 85 години преподаване и обучение по счетоводство, тази година състезанието се проведе под формата на Национален ученически конкурс за есе на тема: „Счетоводната професия в България – традиции, настояще и бъдеще“.  За представените интересни идеи и разсъждения за развитието на счетоводната професия в България, дванадесетокласниците получиха Сертификат, който им предоставя предимство при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, да бъдат приети за студенти по първо желание в редовна форма на обучение.

Мили момичета, на практика вие вече сте приети за обучение в следващата степен на образование! Запазете любознателността, трудолюбието си и интереса към знанието. Посрещайте с ентусиазъм всяко следващо предизвикателство! Убедени сме, че успехите за вас тепърва предстоят!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook