Посещение на Кмета на Общината в месеца на кариерното ориентиране
Медиа:

В месеца на Кариерното ориентиране, на 19.04.2021г., в часа на класа се проведе среща между учениците в IV клас при ОУ „Филип Сакелариевич“ и Кмета на Община Свищов г-н Генчо Генчев. Темата бе „Нашето селище – кариерно ориентиране“. Г-н Генчев отговори на многобройните въпроси на децата, а те научиха защо да останат в родния град и какви перспективи предлага той на младите хора.