Посещение на Министъра на образованието и науката в СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов
Медиа:

На 21.09.2020 г. СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов посрещна Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, заедно с инж. Розалия Личева – началник РУО – В. Търново, Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, г-н Генчо Генчев – кмет на община Свищов, Станислава Стоянова – народен представител, Анелия Димитрова – Заместник-кмет „Управление на европейски проекти и образование“ и Румяна Кузева – началник отдел „Образование“ към Община Свищов.
Поводът беше новооткритата многофункционална спортна площадка, изградена в двора на училището. Спортистите на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов направиха кратки демонстрации пред г-н Вълчев. Министърът се разходи в училище, разгледа най-новата техника в класните стаи на първокласниците, новия компютърен кабинет, библиотеката и залите, които при реализиране на проекта за STEM образование в училище ще бъдат оборудвани като специализирани кабинети. Той подари книги на училищната библиотека с емблематичните заглавия – „Епопея на забравените“ на Иван Вазов и „Цар Калоян – Дълг и чест“ на Николай Овчаров. От своя страна г-жа Янка Такева дари книгата „Предприемачът“ на Пламен Попов.
Г-н Красимир Вълчев поздрави лично г-жа Цветанка Кирова – директор на СУ „Димитър Благоев“ за базата и добрата организация на учебния процес.
Разделихме се с пожелания за здраве и до нови срещи.

По информация на СУ „Димитър Благоев“