Поздравителен адрес от името на Синдиката на българските учители и лично от д.ик.н. Янка Такева
Медиа:

Поздравителен адрес от името на Синдиката на българските учители и лично от д.ик.н. Янка Такева по повод празника на община Свищов.
Благодарността е отправена към членовете на СБУ и към всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование. Както и на усилията на всички общински съветници, даващи добър пример за ефективната роля на местната власт, които бележат успешно развитие и благополучие.

svishtov