ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ 137 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“
Медиа: