ПРАЗНИК НА ЕСЕНТА В ДГ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Медиа:

През изминалата седмица малчуганите от ДГ“Васил Левски“ отпразнуваха настъпването на есента.