Председателят на Националното представителство на студентските съвети гостува в Свищовската академия
Медиа:

Председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Даниел Парушев, заедно с двама представители на организацията – Константина Каракадиева и Мариян Ников гостуваха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Гостите бяха посрещнати в Свищовското висше училище от ректора проф. д-р Марияна Божинова. В срещата, проведена по инициатива на НПСС, от страна на домакините участваха също проф. д-р Любчо Варамезов – зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация”, доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение” и ВрИД председател на Студентски съвет – докторант Жанета Ангелова.
Гостите от НПСС се интересуваха от организацията на учебния процес в Свищовската академия по време на извънредна епидемиологична обстановка и от готовността за преминаване към дистанционна форма на обучение. Ректорът сподели какви противоепидемични мерки се предприемат и подчерта, че Академията е в пълна готовност за преминаване, при необходимост, в режим на дистанционно обучение. Проф. Варамезов разясни новата хибридна форма на обучение и оценяване, възприета в Стопанската академия, при която, дори при нормална епидемиологична обстановка, студентите имат достъп до електронната обучителна платформа. Доц. Ерусалимов сподели, че обучаваните в редовна и в задочна форма имат не само правото, но и задължението да използват електронната платформа, тъй като от това ще зависи част от тяхната крайна оценка по съответната учебна дисциплина.
Даниел Парушев и колегите му от НПСС се запознаха още с организацията на столовото хранене за студентите и противоепидемичните мерки, които се предприемат в студентските общежития. Срещата завърши с взаимни пожелания за здраве и ползотворна учебна година. Академичното ръководство покани представителите на НПСС да бъдат гости на патронния празник на Свищовската академия.

Източник: СА „Димитър А. Ценов”