Представителна изява на клуб „Карвинг и декорация“
Медиа:

Красивата страна – удоволствие за сетивата“, под това мото премина на 11 юни 2021 година представителната изява на клуб „Карвинг и декорация“, сформиран по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Занятията на клуба през годината бяха интересни, нетрадиционни и забавни. Според ситуацията бяха присъствени и в дистанционна среда. Това не попречи на учениците да се запознаят с изкуството карвинг, използваните инструменти и техниките на работа. Направиха и своите първи опити за изрязване на плодове и зеленчуци. Запознаха се с храната като изкуство. Придобиха умения за декорация с хранителни продукти и за съвременно презентиране на ястия.

С красиво оформена блок маса, на която бях изложени кулинарни изделия, учениците посрещнаха гостите на гимназията от ПГ по земеделие „Климент Тимирязев“, Завет и ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Видин по Национална програма „Иновации в действие“. По традиция изявата бе уважена и от инж. Веска Николова – директор, г-жа Станка Койнова и г-жа Сребрина Лилова – зам.-директори в училището.