ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА ЗА ПЪРВИ СРОК НА КЛУБ “GREEN PLANET”

През първия срок на учебната 2020-2021 година учениците от клуба научиха много неща за опазване на природата – флората, фауната, водата, въздуха и почвата, в контекста на глобалните явления в планетарен и локален мащаб, като глобалното затопляне и парниковия ефект, обезлесяването, вредните емисии на СО2 и др. Учениците се запознаха с начините за опазване на природата и необходимостта от пестене на природните ресурси и рециклирането на отпадъците. Направени бяха и паралели с икономиката и жизнения стандарт на хората. Акцентувано беше и върху значението на Земята като наш дом и факта, че хората сме част от природата и е необходимо да я пазим, а с темповете, с които се развиваме, са необходими пет планети като нашата, за да можем да си позволим разхитителния си начин на живот.

Учениците направиха презентации на английски език за опазване на река Дунав – “Ecological Problems and solutions in Bulgaria – the Danube river” с автор Моника Матеева от XI А клас; Цветелина Перникова от XII Б клас изготви доклад за развитието на регион Белене – “ Belene – landscape and economy”. Павлин Врайков от IX А клас направи презентация за риболова в района на гр. Свищов „Щуки“, основаваща се на лични риболовни случки и постижения – така се очертава важната връзка между човека и природата. Никола Бекири от IX А клас изготви презентация за животните в Африка „Тигър“.

Представителите на клуба се запознаха и с някои по-редки животни като например птицечовката, за която се смята, че е липсващо звено в еволюцията, различни видове риби от река Дунав.

Беше разгледан и въпросът с пречистването на водата с документи на английски език. Важна част от опазване на околната среда е въпросът за доброволчеството като значима житейска позиция за младите хора. В клуба отделяме значително място на възпитанието в доброволчество и отдаденост на екологичната кауза. Ето защо се запознахме с доброволческия пример за опазване на природата от страна на хора като Лукас Ди Граси – формула Е пилот, и посланика на ООН за опазване на въздуха и доброволец от Франция Камий Етиен.

Връзката със STEM технологиите е важна част от екологичното възпитание чрез така наречените Make Classes – часове, в които акцентуваме върху инженерните технологии и конструирането с технически средства и ИКТ. Анатоли Стоянов от IX А клас направи от дървен материал със специална полировка cutting board. Учениците Айдън Кадир и Румяна Василева от IX А клас изготвиха с ИКТ лого на клуба. Имахме и занимания с упражнения с оригами.

Източник: ПДТГ „Димитър Хадживасилев“