ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“  ПОСЕТИ ЦЕРН
Медиа:

От 2 до 8 октомври 28 учители по природни науки бяха на обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева, Швейцария по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“. Сред тях бе и Марияна Любенова – преподавател по природни науки в ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“ – Свищов.

Обучението в ЦЕРН включваше лекции, работилници, демонстрации и социални събития. Учителите се докоснаха до най-новите технологии в световния научен център и успяха да видят с очите си новостите в науката и техниката. Запознаха се с българските учени, които работят там. С тяхна помощ учителите посетиха три от детекторите на ЦЕРН, в които се раждат нови частици, чиито характеристики изследват учените, един от ускорителите и фабриката за антиматерия.

Програмата допринесе за насърчаване от страна на преподавателите на любознателността и креативността на учениците, мотивиране за по-задълбочено и интересно преподаване на науката в училище.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“