Преустановява се учебния процес във всички детски градини на територията на община Свищов на 06.03.2020 година

Заповед на кмета на община Свищов

ЗАПОВЕД

№ 290
Град Свищов, 05.03. 2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № РД-01-41 от 05.03.2020 г. на Директора на РЗИ – В. Търново

НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Свищов срещу разпространението на грипна епидемия, които следва да бъдат предприети:

Преустановяване на учебния процес във всички детски градини на територията на община Свищов на 06.03.2020 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на детските градини за сведение и изпълнение.

Генчо Генчев / п /
Кмет на Община Свищов