Превенция на тютюнопушенето в СПГ „Алеко Константинов““
Медиа:

На 09.02.2021г. Божена Георгиева, медицинският специалист към СПГ „Алеко Константинов“, представи пред учениците от VIIIa и XIIa клас темата „Истината за тютюнопушенето“.
Подготвената от нея презентация имаше за цел да запознае подрастващите с вредата от употребата на цигари и уврежданията, които може да предизвикат на дихателната, сърдечно-съдовата, нервната, храносмилателната, половата система и зрението. Госпожа Георгиева представи световните тенденции при нарастване дела на пушачите и все по-тревожната статистика, отчитаща увеличаване на употребата на тютюневи изделия от тийнейджъри.
В края на срещата тя отговори на зададените й от младите хора въпроси. Госпожа Георгиева сподели, че се надява подобни срещи между подрастващите и различни медицински специалисти да повишат здравната култура на учениците и да ги предпазят от различни видове зависимости и заболявания.