Превод на стипендии за месец май на учебната 2020/2021 год.

Уважаеми студенти,
На 17.05.2021 год. (понеделник) е извършен превод на стипендии за месец май на учебната 2020/2021 год., на следните категории студенти:
редовно обучение, държавна поръчка – първи, втори, трети и четвърти курс;
студенти без двама родители;
студенти с трайни увреждания;
студенти с двама родители с трайни увреждания;
студенти с един родител, който е с трайни увреждания;
студентки /студенти/ с деца до 6-годишна възраст;
студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
Стипендиите ще бъдат по заявените индивидуални сметки на/от студенти/те на 18.05.2021 год. (вторник).