Превод на стипендии за месец октомври на учебната 2020/2021 год.

Уважаеми студенти,
На 29.10.2020 год. (четвъртък) е извършен превод на стипендии за месец октомври на учебната 2020/2021 год., на следните категории студенти:
редовно обучение, държавна поръчка – първи, втори, трети и четвърти курс.
студенти без двама родители;
студенти с трайни увреждания;
студенти с двама родители с трайни увреждания;
студенти с един родител, който е с трайни увреждания;
студентки /студенти/ с деца до 6-годишна възраст;
студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
Стипендиите ще бъдат по заявените индивидуални сметки на студенти на 30.10.2020 год. (петък).