Презентация, свързана с опасностите, които дебнат децата в интернет пространството в СУ „Филип Сакелариевич“
Медиа:

По НП „Заедно за всяко дете“, на 06 ноември, пред деца от начален етап на ОУ „Филип Сакелариевич“, госпожа Детелина Иванова представи презентация, свързана с опасностите, които дебнат децата в интернет пространството. Учениците научиха какво е онлайн тормоз и получиха практически съвети как да избягват неприятности, докато сърфират в интернет или да играят електронни игри. След лекцията, чрез решаване на онлайн тест „вярно или невярно“, децата показаха какво са научили.