Прием първи клас- уточнение

Родители, които искат да запишат децата си в първи клас на територията на община Свищов, но са от други общини, трябва да носят удостоверения за регистрация на постоянен и/ или настоящ адрес.