ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС В СПГ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“
Медиа:

Община Свищов и Отдел „Образование“ ще Ви представят всеки ден информация за училищата, които предлагат прием след завършен 7 клас за учебната 2020-2021 година.

 

Днес на Вашето внимание представяме възможностите за обучение в СПГ „Алеко Константинов“

 

Нашите предимства:

 • Завършилите ученици получават ДИПЛОМА за завършено средно образование и СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация, даващо право да се упражнява професията, а за някои професии и СВИДЕТЕЛСТВО за правоспособност;
 • Обучението по чужд език е равностойно на обучението в профилирани паралелки. Допълнително се изучава и ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА;
 • Съвременни, отлично оборудвани учебни кабинети и работилници за всички професии;
 • Компютърни кабинети с високоскоростен Интернет и пълно Wi-Fi покритие.
 • Осигурен безплатен транспорт за пътуващи ученици;
 • Училищното настоятелство към гимназията осигурява закуска, обяд и вечеря на социално слабите ученици.

Ние осигуряваме:

 • Възможност за придобиване на втора професия напълно БЕЗПЛАТНО;
 • Стипендии за сираци, социално слаби и отличници – месечни стипендии от 30 до 60 лв. и целеви до 100 лв.;
 • Стипендии, които не са обвързани с успех и доход, за ученици, приети в специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – до 60 лв.;
 • Библиотека и фитнес зали.
 • Общежитие с отлични условия и минимална месечна такса, от която са освободени социално слаби ученици и сираци.

Ние предлагаме:

 • Безплатни шофьорски курсове категория В и АМ за професия „Техник по транспортна техника”, а за всички останали – на преференциални цени;
 • Свидетелство за правоспособност по заваряване;
 • Извънкласни форми – фризьорство, танци, готварство, спортни клубове и други в зависимост от желанията и интересите на учениците;
 • Участие в международни проекти, свързани с практика по професията в чужбина – Германия, Великобритания, Италия, Испания, Ирландия и др.
 • Заповядайте при нас и не забравяйте, че предлаганите професии са винаги търсени и добре платени!

 

__________

 Професия: „РЕСТОРАНТЬОР“

Специалност: „КЕТЪРИНГ“

Трета степен на професионална квалификация – срок на обучение 5 год.

/с разширено изучаване на английски език/

В сферата на ресторантьорството „Кетъринг” е най-популярната специалност и една от най-бързо развиващите се дейности.

На какво ще се науча?

Обучението при нас осигурява сериозна подготовка в областта на ресторантьорството: технология на кулинарните изделия, организация на обслужването, професионална етика и туристическо поведение, естетика и дизайн, сомелиерство, информационни технологии в туризма.

Къде ще се реализирам?

Възможност за работа във фирми в сферата на храненето и туризма, фирми за кетърингово обслужване на различни събития, организиране на тържества, развитие на собствен бизнес, участие в управлението на заведения за хранене от различен тип.

 

__________

Професия: „ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

Специалност: „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

Трета степен на професионална квалификация –

срок на обучение 5 год.

/с разширено изучаване на английски език/

Какво ще науча?

Да диагностицирам и ремонтирам компютърни системи; да инсталирам различни операционни системи и драйвери; да извършвам софтуерна поддръжка; да програмирам и да работя с приложен софтуер; да изграждам и администрирам компютърни мрежи; да извършвам компютърно проектиране и Web дизайн.

Къде ще се реализирам?

Завършилият тази професия може да работи в офиси на компютърни фирми и интернет доставчици, сървърни станции; да изгражда видеонаблюдение; да извършва монтаж на компютърна техника в производствени обекти; да изгражда и администрира компютърни мрежи; да поддържа компютърни системи и мрежи в офиси, банки и системи за комуникации.

 

__________

НОВО! Професия: „ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“

Специалност: „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“

Втора степен на професионална квалификация –

срок на обучение 5 год.

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Какво ще науча?

Да разчитам конструктивна и техническа документация на електрически схеми; да измервам електрически величини; да монтирам и демонтирам електрическо оборудване; да извършвам профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането и инсталацията; да откривам повреди и да определям причините за тях; да ремонтирам и проверявам годността и безопасността на електрическите съоръжения.

Къде ще се реализирам?

В сервизи за ремонт и поддръжка на електрически уреди; в системата на енергетиката; във фирми за поддръжка и ремонт на електротехническо оборудване; в системата на електроснаб-дяването и електрообзавеждането.

ВАЖНО!!! Специалността е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност ще получавате стипендия, която не е обвързана с успех и доход за целия срок на обучение.

 

__________

Професия: „ГОТВАЧ“

Специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ“

Втора степен на професионална квалификация – срок на обучение 5 год.

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Какво ще науча?

Видовете хранителни продукти; същността на технологичните процеси при приготвянето на ястията; технологичното обзавеждане на заведенията за хранене; технологията на приготвяне на различни групи ястия и десерти; здравословните и безопасни условия на труд; хигиената на храненето; икономиката и отчетността на фирмата.

Ще мога да извършвам предварителна подготовка и топлинна обработка на хранителните продукти; да заменям целесъобразно хранителните продукти в ястията; да боравя безопасно с използваните машини, съоръжения и инвентар.

Къде ще се реализирам?

Като готвач в производството на кулинарни изделия; в системата на хотелиерството и ресторантьорството  – туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, ресторанти и други заведения за хранене и развлечения.

 

НОВО!!! ДВЕ СПЕЦИАЛНОСТИ – ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дуалната форма поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. Учебното време се разделя между обучение по теория в гимназията и работа във фирма. Учениците в XI клас ще работят в реална среда във фирми – партньори 2 дни в седмицата, а в XII клас – 3 дни. Ще имат трудови договори и ще получават заплати.

 

__________

Професия: „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО“

Специалност: „МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО“

Трета степен на професионална квалификация –

срок на обучение 5 години

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Какво ще науча?

Да разчитам техническа документация, свързана с мебелното производство; да изготвям работни чертежи на мебелни изделия; да проектирам и конструирам различни мебели; да работя на машините, използвани в производството за разкрояване и монтаж на мебели; да прилагам интересни интериорни решения във вътрешния дизайн на помещенията.

Къде ще се реализирам?

В мебелни фирми и в студиа за производство на мебели; в проектантски фирми за вътрешен дизайн; развитие на собствен бизнес.

ВАЖНО!!! Специалността е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност ще получавате стипендия, която не е обвързана с успех и доход за срока на обучение.

 

__________

Професия: „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

Специалност: „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

Трета степен на професионална квалификация –

срок на обучение 5 год.

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Какво ще науча?

Да правя диагностика, техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи; изпитания и регулировки на основните агрегати за ДВГ и автомобилите; да проектирам основни агрегати, механизми и отделни детайли за ДВГ и автомобилите.

Къде ще се реализирам?

Завършилият тази професия може да се реализира като техник-механик на автомобили, кари и двигатели; супервайзър и мениджър на сервизи; техник на складово обзавеждане; обслужващ бензиностанция; продавач-консултант в магазини за авточасти; техник на транспортни средства и др.

 

ВАЖНО! По време на обучението си учениците провеждат учебна практика по управление на МПС, като курсът на обучение е БЕЗПЛАТЕН. Всички ученици успешно положили теоретичен изпит пред органите на ДАИ получават Свидетелство за управление на МПС от категория „АМ” и категория „В”.

ВАЖНО! Специалността е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност ще получавате стипендия, която не е обвързана с успех и доход за срока на обучение.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:

Адрес: 5250, гр. Свищов, ул. „Искър“ 19

тел.: 0631 60812, 0631 60816, 0631 60851

e-mail: lps_svishtov@abv.bg

web: www.pglps-svishtov.com

Facebook: www.facebook.com/pglps.svishtov