ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС В СУ „Н. КАТРАНОВ“
Медиа:

Община Свищов и Отдел „Образование“ ще Ви представят всеки ден информация за училищата, които предлагат прием след завършен 7 клас за учебната 2020-2021 година.

Днес на Вашето внимание представяме възможностите за обучение в СУ „Николай Катранов“.

 

За учебната 2020/2021 година СУ „Николай Катранов“ обявява прием на ученици в VIII клас в две паралелки:

1.ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Английски език
 • Немски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Утроен резултат от НВО по български език и литература;
 • Резултат от НВО по математика;
 • Оценките от БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование, приравнени към точки.

 

2.ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Интензивно изучаване на английски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Утроен резултат от НВО по български език и литература;
 • Резултат от НВО по математика;
 • Оценките от БЗО и ХООС от Свидетелството за основно образование, приравнени към точки.

ПРЕДИМСТВА:

 • Висококвалифицирани преподаватели;
 • Нашите ученици са сред първенците на държавните зрелостни изпити в област Велико Търново;

ОТЛИЧНИ ОЦЕНКИ на държавните зрелостни изпити по български език и литература, чужди езици, биология и здравно образование;
Модерен ИКТ център за обучение, оборудван по проект на МОН:

 • за всички класни стаи на профилираните паралелки;
 • включва статични интерактивни дъски, лаптопи, късофокусни мултимедийни проектори и озвучителни системи;
 • специализиран образователен софтуер „mozaBook Classroom”;

Участие в национални програми и международни проекти по програма „Еразъм+“, „e-twinning“;
Катрановци печелят призови места в националните олимпиади и състезания.

Високо качество, професионализъм и новаторски дух!
Продължаваме да се развиваме и надграждаме постигнатото!
Станете част от вдъхновяващата история на катрановци!

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:
град Свищов 5250, ул. „Христаки Павлович“ №8; тел./факс: 0631/ 6 08 65; e-mail: sounkatranov@gmail.com; web site: www.katranov.com