ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС В СУ „ЦВ. РАДОСЛАВОВ“
Медиа:

Община Свищов и Отдел „Образование“ ще Ви представят всеки ден информация за училищата, които предлагат прием след завършен 7 клас за учебната 2020-2021 година.

 

Днес на Вашето внимание представяме възможностите за обучение в СУ „Цветан Радославов“

 

ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ-STEAM” с интензивно изучаване на английски език

Приемът ще се извърши по документи.

Образуване на бала:

 • Удвоената оценка от НВО по български език и литература
 • Удвоената оценка от НВО по математика
 • Оценката по биология и здравно образование
 • Оценката по химия и опазване на околната среда

Профилиращи предмети:

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Английски език
 • Информациони технологии

 

ПРЕДЛАГАМЕ И ОСИГУРЯВАМЕ:

 • Отлична общообразователна и профилирана подготовка
 • Висококвалифициран педагогически персонал
 • Участие в спортни клубове, танцов състав, работа по проекти
 • Съвременна материално-техническа база и спортни площадки
 • Отлична подготовка за кандидатстване във висши учебни заведения в България и  чужбина
 • Участие в ежегодно Астропарти Байкал

 

ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРОФИЛ:

 • Успешна реализация в професии, свързани с медицината – хуманна, ветеринарна, спортна, военна
 • Стоматология
 • Фармация
 • Задълбочена подготовка за реализация в областта на инженерните науки и биотехнологиите
 • Езикова подготовка по български, английски и немски език на високо ниво

 

ВАШ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЩЕ БЪДЕ:

г-н Радослав Радков – учител по физическо възпитание и спорт

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:

гр. Свищов, ул. „Черни връх” № 66

Директор: 0631/ 64383, Секретар: 0631/ 64009  sou_cvetan_radoslavov@abv.bg, www.su-cvetanradoslavov.com