Приключиха заниманията по проект, финансиран от ЦОИДУЕМ в ОУ „Ф.Сакелариевич“

Приключи работата по проект „Ръка за ръка в учение, игра и спорт“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Той имаше за цел разгръщане на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

Бяха сформирани 8 клуба по интереси, като работата им беше в областта на изкуствата, спорта и природните науки. Родителите бяха активна страна не само като зрители на изявите на своите деца, но и като реални участници в тях.

Поради усложнената епидемиологична обстановка, заниманията бяха преустановени за кратък период, но, след възобновяване на присъствените часове в училище, децата се върнаха в класните стаи и продължиха работа.

По информация: ОУ “ Филип Сакелариевич“