ПРИЗНАНИЕ ЗАД ОКЕАНА
Медиа:

Малко след Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май, в Община Свищов пристигна новината, че книгата на д-р Мария Тошева, посветена на първия министър на просвещението д-р Георги Атанасович е влязла в каталога на Конгресната библиотека на САЩ. За това високо признание съобщи, в свое писмо до дирекция „Култура и културно наследство“, синът на д-р Тошева Лъчезар Тошев.

Книгата съдържа Тезата за докторат по медицина – представена и защитена от д-р Георги Атанасович на 17 юни 1848 г., в Парижкия факултет по медицина. Същата книга беше представена в Свищов на 28 август 2017 г., в салона на свищовската Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович”. Дисертацията на д-р Атанасович, се издава за първи път на български език, близо 170 години след нейната защита в Сорбоната. В книгата е представен като фототипно копие и пълният текст на френския оригинал на дисертацията.

Георги Атанасович е роден в Свищов през 1821 или 1822 година, според различни източници. Гимназиалното си образование получава на о. Андрос и в Атина. За кратко се завръща в Свищов, а след това записва медицина в Париж (1843-1848). Завършва с научна степен. Установява се да живее и работи в Букурещ. Има четири деца. Преподавател е в Букурещкото медицинско училище, а по-късно преподавател по съдебна медицина и токсикология. Почетен професор е на Факултета по медицина и фармация в Букурещ и член на Висшия медицински съвет. Пише много статии и се грижи за издаването на книги. Подпомага образованието в родния си Свищов. След освобождението става министър на народната просвета в първия кабинет на България. След оттеглянето си от активна дейност се завръща в Букурещ при семейството си. По-късно, семейни проблеми го връщат отново в Свищов, където умира през 1892 година. Погребан е в двора на църквата „Св. Троица“.

Книгата посветена на неговия медицински труд е продължение на усилията на съставителката д-р Тошева да запази за идващите поколения паметта на великите свищовски възрожденци чиито сенки са вградени в основите на българската държавност.

Вписването на книгата в каталога на Конгресната библиотека в САЩ е признание към личността на д-р Атанасович и приноса му към световната медицинска наука.