Природата в училище и училището сред природата“ в СУ „Н.Катранов“
Медиа:

На 24.02.2021 г. в СУ “ Николай Катранов“ по екологичен проект “ Природата в училище и училището сред природата“ по програма Еразъм КД 1 се проведе открит урок с лектор г-н Свилен Чешмеджиев – координатор проекти в Българското дружество за защита на птиците ( БДЗП) Участие взеха учениците от втори „в“ клас с класен ръководител г-жа Петя Попова. Темата беше“ Птиците около нас“ , а учениците се бяха подготвили с проекти и показаха впечатляващи познания за любимите си птици.
Благодаря на г-н Чешмеджиев за отзивчивостта и на учениците от втори „в“ клас и г-жа Попова за активното участие от началото на проекта.